Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2012

vulgaar
jesteście chujowi, kurwa
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby
vulgaar
9073 e008
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby
vulgaar
szukałem słów, których, jak zawsze, nie było.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromhigh-hope high-hope viasonriente sonriente
vulgaar
vulgaar
miałeś kiedyś jeden z tych dni, kiedy nic wielkiego się nie wydarzyło ale pod koniec dnia nie wiesz już sam kim jesteś, ani co, do cholery, robisz ze swoim życiem?
miałeś taki dzień?
— znalezione w pliku "bez nazwy.txt"
Reposted fromsimpleplan simpleplan viasonriente sonriente
vulgaar

July 21 2012

vulgaar
9046 17ee 390
vulgaar
1491 317f 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viablackatlass blackatlass
vulgaar
Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Mały Książę
Reposted fromthebreakfastmonkey thebreakfastmonkey
vulgaar
1516 eedf 390
Reposted fromneversaynever neversaynever
vulgaar
Kiedy czułem Ciebie obok,
Wtedy czułem ze mam wszystko.
Reposted fromneversaynever neversaynever viadusz dusz
vulgaar
- Jak się czujesz?
- Jak ktoś kto trzyma w ręce filiżankę z gorącą herbatą i wie, że zaraz kichnie.
— Imagine Me & You.
Reposted fromnila nila viasmokensoul smokensoul
vulgaar
7637 3eab 390
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viasmokensoul smokensoul
vulgaar
Oczywiście, że nie ma miłości.
Pomyliłem się.
— M. Świetlicki
vulgaar
4488 9002 390

Byłeś błędem wartym poświęcenia..

Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasmokensoul smokensoul
vulgaar
A ja leżę tu, gdzie ma być nas dwoje.
— Pustki, Dłoń zanurzasz we śnie
vulgaar
4098 53bc 390
Reposted byblondimarcimagschokicoffeandunicornsnoicoztego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl